Het Shot films, bedrijfsfilms, commercials, promofilms

Starters4Communities

Voor Starters4Communities maakt Het Shot promo’s en door het hele land talloze crowdfundingfilms. Starters4Communities leidt startende ondernemers op in sociaal ondernemen. Starters gaan samen aan de slag voor wijkinitiatieven en maatschappelijke opdrachten. Om deze trainingsprogramma’s mogelijk te maken zet men crowdfundingcampagnes op om geld in te zamelen.

Het Shot maakte de crowdfundingvideos voor Starters4Communities in:

  • Tilburg
  • Amsterdam West
  • Amsterdam Oost
  • Utrecht NoordWest
  • ’s-Hertogenbosch

Daarnaast maakte Het Shot een reeks promo’s die actief werden ingezet in 2018, een fondswervingsfilmpje en een algemene promo over het Alumni Event van Starters4Communities - waar Het Shot eveneens een workshop gaf over het maken van een video-CV.

Zie voor meer informatie: Starters4Communities.